Systémy řízení technologických procesů

Automatické řízení různých technologických provozů má určitá specifika, která vyžadují použití speciálních technických prostředků. Při aplikování řídících systémů vznikají hierarchicky uspořádané subsystémy s rozprostřenou inteligencí. Kompatibilita systémů je koncipována tak, aby bylo umožněno jeho rozšiřování systémy renomovaných výrobců. Vzhledem k systémovému řešení problematiky je možno budovat nejen jednoúčelově zaměřené systémy, ale vždy lze postupovat k systémům komplexním, které mohou zahrnovat i řízení a informatiku nestandardních zařízení.

Systém se řeší a projektuje v několika vrstvách. Nejčastěji se aplikují dvě vrstvy, kdy spodní vrstva je tvořena lokálními autonomními celky, které zabezpečují styk s prostředím (sběr dat, autonomní funkce, diagnostika apod.) a hardwarovou obsluhu. Druhá vrstva je určena především pro ovládání, vizualizaci procesu, archivaci dat a manipulaci s datovými soubory. Toto uspořádání umožňuje variabilní rozvrstvení inteligence celého systému, kdy je možno některé činnosti duplikovat ve dvou úrovních, může být paralelně pořizován a udržován archiv událostí, paralelně probíhá diagnostika systému atd.

Koncepce systémů mohou být principielně postaveny tak, že je lze konfigurovat jako paralelně pracující dva systémy s plnou nebo částečnou zálohou (BACKUP - bezpečnostní PLC). Tato záloha může být realizována zdvojením dispečerského ovládacího pracoviště, zdvojením komunikací, zdvojením hlavních procesorových částí atd. Pro nejvyšší stupně zabezpečení lze realizovat systémy s výběrem dva ze tří, tři z pěti apod.

Nasazované systémy jsou od renomovaných světových i domácích výrobců. Jedná se o systémy z produkce fy SIEMENS, Allen Bradley, MITSUBISHI, MODICON - TELEMECANIQUE, OMRON, WAGO atd. Pro specielní aplikace malého rozsahu jsou nasazovány procesorové mikroautomaty vlastní vývojové a výrobní produkce. Pro kompletaci řídících systémů je ve výrobním programu ucelený sortiment pomocných konstrukčních převodních modulů pro pasivní i aktivní úpravy signálů.

Veškeré dodávané HW sestavy systémů řízení jsou doprovázeny dodávkami uživatelských a systémových SW, uživatelské SW vznikají plně vlastní kapacitou. Preferovanými vizualizacemi jsou InTouch, RS View, ControlWeb, Promotic, Relians, atd.

Pro finální dodávky systémů řízení jsou v rámci polní instrumentace rovněž dodávány komponenty od renomovaných výrobců jako je SICK, TELEMECANIQUE, TURCK, IFM, Allen Bradley, SIEMENS, MILTRONICS, VEGA, E&H atd.